Комиссиянын кеңешме органынын курамы

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын кеңешме органынын
 КУРАМЫ