Кыргызча-орусча сөздүк

Орусча-кыргызча сөздүк

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү. 1-бөлүк

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү. 2-бөлүк

Кыргыз тилинин жазуу эрежелери

Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү

Кыргыз тилинин тыныш белгилери