Бөлүмдөр


Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана уюштуруу иштери бөлүмү
Жакыбалиев Кутмырза ИсаевичБөлүм башчы0707653500jakybalievkut@gmail.com Тил саясатынын мониторинги жана талдоо бөлүмү
Супатаева Альфира ИлиясовнаБөлүм башчы
alfira13@list.ruАймактарда мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмү
Тилекманова Алмагүл ОмурзаковнаБөлүм башчы0551 372173almagul100966@gmail.com